New items
Kontakty między artystami wizualnymi z Polski, Węgier, Czechosłowacji i NRD w latach 1970-1989
Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w Kraju Warty przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945-1946. T. 2
Szkoła-nauczyciel-uczeń w przestrzeni edukacyjnej = School - Teacher - Student in Educational Space / redakcja naukowa Małgorzata Przybysz-Zaremba, Joanna Stepaniuk, Aleksandra Szczygieł
Kluczowe zagadnienia tyflopedagogiki i nauk pokrewnych
Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej : 20 lat Zakładu i Katedry Pedagogiki Ogólnej 1989-2009 : praca zbiorowa. T. 2,
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.