Nowości
Webwriting : profesjonalne tworzenie tekstów dla internetu
Aktywny nauczyciel i aktywni uczniowie : jak efektywnie nauczać języka obcego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej?
Oratorstwo i retoryka grecka z wyborem tekstów źrodłowych : od oralnej kultury retorycznej Homera do konceptualizacji retoryki przez Arystotelesa
Jak działać za pomocą słów? : proza Olgi Tokarczuk jako dyskurs krytyczny
Stan splątania
 
Biblioteka współpracuje z portalem e-usług bibliotecznych »w.bibliotece.pl« - zapraszamy do odwiedzenia profilu biblioteki i skorzystania z dodatkowych możliwości.