Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znajduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Biblioteka Pedagogicznaw Poznaniu z siedzibą przy ul. Bułgarskiej 19 60-320 w Poznaniu, adres e-mail: biblioteka@pbp.poznan.pl tel. 61 861 69 74.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu, adres e-mail: IOD_PB@rodo.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody uzyskanej w czasie zapisu do Biblioteki lub zapisu na listę odbiorców newslettera (art.6, ust.1, lit. a RODO), w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym (art.6, ust.1, lit. e RODO) oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art.6, ust. 1, lit. f RODO).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu w celu świadczenia usług bibliotecznych, egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów i należności z tytułu nieprzestrzegania Regulaminu udostępniania zbiorów, wysyłania monitów oraz newsletterów o działaniach Biblioteki, a także w celach statystycznych i badawczych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej, firmy świadczące usługi na rzecz administratora (m.in. w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony osób i mienia, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, serwisu urządzeń).
Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę.